Kontakt

Veškeré kurzy a akce pořádané M-guide zaštiťuje na základě živnostenského oprávnění fyzická osoba poskytující průvodcovské služby na základě živnostenského oprávnění pro předmět podnikání Průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu a činnost cestovní agentury a Průvodcovská činnost horská, vydaného dne 8. 11. 2006 v Brně.

 

Michael Hron            

Stratilova 3

Olomouc 779 00

Telefon : +420 739354507

Mail : miguel@m-guide.cz

ICO:  74235079                            bank. Spoj:   7288506001/5500 Rb