Základy horolezení na skále_ VLASTNÍ TERMÍN


Základní kurz horolezení pro osvojení práce s horolezeckým vybavením. Náplní kurzu je především naučit účastníka základům bezpečného lezení a jištění spolulezce. Důraz je kladen na schopnost samostatného a bezpečného fungování lezeckých dvojic ve sportovních lezeckých oblastech. Předpokladem je dřívější absolvování kurzu lezení na umělých stěnách či znalost alespoň základních lezeckých dovedností a technik.

 

Cena 3 700 Kč
Doprava Vlastní / s instruktory
Strava Snídaně
Instruktoři Michael Hron
Petr Ehler
Václav Kubeček

 


Název akce Termín Cena  
Základy horolezení na skále_ VLASTNÍ TERMÍN podle domluvy 3 700 Kč Rezervovat

 Fotogalerie

 


 

Co by klient již měl znát:

 • jištění kyblíkem
 • navázání se na lano osmičkovým uzlem
 •  už doma by se měli podívat na základní uzly (osmičkový, vůdcovský, lodní, poloviční lodní, dvojitý rybářský, osmičkový protiběžný, vůdcovský stejnosměrný, UIAA protisměrný, prusíkův uzel).

Co by se klient měl naučit nového:

 • bezchybné vázání všech uzlů
 •  základní orientace v materiálech (lana, smyčky, kovový materiál – vlastnosti, pevnost, nosnost...)
 •  lezení na prvním konci lana a bezpečné cvakání expresek
 • slaňování se sebejištěním
 •  jištění pomocí polovičního lodního uzlu 
 • sebejištění na štandu
 • dobírání druholezce na štandu pomocí polovičního lodního uzlu
 • dobírání druholezce na štandu pomocí kyblíku a následně jeho bezpečné odblokování a spuštění v případě nemožnosti jeho dalšího postupu
 •  orientace v lezeckém průvodci a lezecké klasifikaci

 závěrem  pak vysvětlení principu a praktická ukázka zakládání vlastního jištění

 

Tak o tohle tu asi půjde/ časový plán:

1 Den  v 20:oo – sraz na horské chatě Rabštejn GPS: N49°57'8'', E17°8'54''  Program: Opakování uzlíků a základních horolezeckých dovedností. Kytara, zpěv, volná zábava ;-)

2 den  – ráno po snídani vyrazíme na trenažér . Zde si zopakujeme zásady bezpečného lezení a pustíme se do výuky.Naučíme se správně cvakat expresky, zakládat postupové jištění, vystrojit štand, dobrat druholezce a bezpečně slanit se sebejištěním.Odpoledne si půjdeme zalézt na skály, kde budeme aplikovat učivo v praxi.Večer nás čeká zase trocha teorie: Nové uzlíky, první pomoc, improvizovaný transport raněného, sebezáchrana (prusíkování, nouzové slanění apod.).Nakonec si něco zazpíváme a možná opečeme buřta.

3 den – po snídani vyrazíme znovu na skály. Zde si znova zopakujeme to, co jsme se naučili předchozí den.Nakonec všichni, kteří úspěšně dokončí tento kurz, obdrží diplom s potvrzením o absolvování kurzu lezení ve skalách.

 


Cena: 3 700 Kč

Cena zahrnuje: Práce instruktora a všechny náklady na instruktory včetně režie horoškoly M-guide CZ.

Cena nezahrnuje: Dopravu. Zapůjčení horolezeckého vybavení. Vybavení je možno si v rámci testování materiálu  Climbing Technology a Tendon zapůjčit zdarma.

Ubytování v našem karavanu zdarma. 

Snídaně zdarma.

Minimum účastníků kurzu je 2 osoby. Maximum 6 osob.

 


Doprava: Vlastní / s instruktory

Pátek                                                                                      

 •  v 18:30 sraz v Olomouci na Hlavním vlakovém nádraží. Odjezd instruktorů. Po dohodě je možno se zdarma svézt
 •  v 20:00 sraz na Rabštejně

Pokud pojedete vlastní dopravou tak jeďte do obce Bedřichov a na konci obce je po pravé straně malé parkoviště. Tam zaparkujte a zavolejte. Přijedu pro Vás. Do lesa je zákaz vjezdu a vybírá se to tam.  Prosím všichni mě informujte zda pojedete s námi a nebo svým autem !

 


Strava: Snídaně

Snídaně jsou zajištěny. Přes den potom z vlastních zdrojů, pitná voda je na chatě. Na celodenní lezení doporučujeme dostatek vody a potravin na přípravu svačinek, energetické tyčinky (müsli, tatranky a pod.) a také dostatek ovoce a zeleniny. Na místě bude k dispozici benzínový vařič, možnost přihřát k obědu něco malého na zub. Myslím ale, že všichni ocení výbornou místní kuchyni, kterou je chata proslavená.

 


Ubytování: Karavan

Cena zahrnuje: Práce instruktora a všechny náklady na instruktory včetně režie horoškoly M-guide CZ.

Cena nezahrnuje: Dopravu. Zapůjčení horolezeckého vybavení. Vybavení je možno si v rámci testování materiálu  Climbing Technology a Tendon zapůjčit zdarma.

Ubytování v našem karavanu zdarma. 

Snídaně zdarma.

Minimum účastníků kurzu je 2 osoby. Maximum 6 osob.